Huurovereenkomst E-Cruiser, verklaring

Huurovereenkomst E-Cruiser, verklaring

1. Definities

 • De Postwagen verhuurt E-Cruisers vanuit Posta7. Dat maakt van dit bedrijf een verhuurder. De mensen die deze voertuigen huren zijn huurders. De huurder is degene van wie de naam op de reservering staat. Deze hoofdcontactpersoon kan worden aangesproken voor eventuele schade. 

2. Betalingsplicht

 • De huurder, hoofdcontactpersoon, is verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen. 

3. Schade en risico

 • Het huren van de E-Cruiser is op eigen risico. Dit omvat ook het risico op ernstige schade, zoals lichamelijk letsel of schade ten gevolge van overlijden.
 • Posta7 en De Postwagen zijn niet aansprakelijk voor schade aan huurder, derden en/of zaken (ontstaan gedurende de huurperiode). 
 • Eventuele schade is dus voor eigen rekening (voor rekening huurder). 
 • De verhuurder mag een eventuele schadevergoeding verrekenen met de betaalde borgsom.
 • De verhuurder heeft in dat geval nog steeds het recht op volledige vergoeding van de schade. 

4. Aansprakelijkheid

 • De huurder van de is altijd, in alle gevallen, aansprakelijk. Deze hoofdcontactpersoon kan worden aangesproken voor eventuele schade. 
 • Daarmee draagt de huurder het risico voor álle bestuurders uit de groep. 
 • Zowel Posta7 als De Postwagen kan de huurder aanspreken op schade.
 • Het betreft onder andere, maar niet uitsluitend, schade door handelen of nalatigheid. 
 • Het gaat ook, maar niet uitsluitend, om schade door diefstal.
 • Samengevat omvat het alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt. 
 • Dit geldt ongeacht of de schade het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. 
 • Dit geldt gedurende de gehele huurperiode, tot het moment dat de voertuigen zijn terugbezorgd.
 • De huurder zal om die reden eventuele kosten voor herstel en/of vervanging vergoeden aan de verhuurder.

5. Diefstal

 • Bij diefstal van de E-Cruiser is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-Cruiser.
 • Zowel huurder als bestuurder(s) zeggen toe de E-Cruiser niet onbemenst/onbeheerd te laten tijdens de huurperiode. 

6. Instructies en inname 

 • De verhuurder mag elk moment besluiten tot inname van de E-Cruiser tijdens de huurperiode, als huurder afwijkt van instructies (zonder terugbetaling). 
 • De huurder en medegebruikers van de E-Cruiser besturen het voertuig alcoholvrij en vrij van andere verdovende middelen. 
 • Daarnaast gedragen zij zich bij het besturen van de voertuigen: ze veroorzaken geen overlast of hinder bij anderen. 
 • Verder houden zij zich aan de in Nederland geldende verkeerswet- en regelgeving. 
 • De E-Cruiser valt in de categorie 'Elektrische voertuigen'. Dus gelden voor de huurder de Nederlandse verkeerregels voor elektrische voertuigen. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van fietspaden. 
 • Verkeersovertredingen en daaruit volgende kosten zijn voor rekening van de huurder. 
 • De huurder verplicht zich om alle instructies en bepalingen uit deze overeenkomst op te volgen. 
 • Ook verplicht de huurder zich om alle instructies en aanwijzingen van de verhuurder ter plekke op te volgen. 

7. Contactmethode bij calamiteiten 

 • Bij (betrokkenheid bij) defecten, ongevallen en schade meldt de huurder dit direct bij de verhuurder (telefonisch, 0594 - 515999). Doe dit ook bij schade aan huurder en bestuurder(s). 

Verklaring

De huurder verklaart kennis te hebben van en akkoord te gaan met de 7 voorwaarden in deze huurovereenkomst. Tot slot verklaart de huurder: 

 1. kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico's van de activiteit, waarop deze overeenkomst betrekking heeft; 
 2. de verhuurder gemaild te hebben over alle medische en/of conditionele bijzonderheden van zichzelf en medegebruikers;
 3. zichzelf en de medegebruikers in staat te achten om deel te nemen aan de activiteit, waarop deze overeenkomst betrekking heeft (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor wat gezondheid en conditie betreft), zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. 

De huurder en alle medegebruikers tekenen akkoord voor de overeenkomst, inclusief de verklaring. 

De Postwagen
De Postwagen
De Trots van Tolbert

Restaurant, vergaderlocatie en trouwlocatie. Geluksmomentjes sinds 1780.

 • Historisch restaurant
 • Fraaie vergaderlocatie
 • Stijlvol trouwen